Harinama, iedere vrijdagavond 19.00 uur

Hare Krsna beste vrienden,

pancha-tattwa

Iedere vrijdagavond is er Harinama . Verzamelplaats is voorzijde Rotterdam CS om 19:00 uur tot  ongeveer 20:30 uur.

Het kan voorkomen dat door extreme weersomstandigheden de Harinam wordt geannuleerd. Neem dan voor alle zekerheid contact op met het tempelnr 06 – 81621277, voordat je van huis gaat vertrekken.

kali-yuge yuga-dharma- namera pracara
tathi lagi’ pita- varna Caitanyavatara

Het religieuze principe voor het tijdperk van Kali is om de heerlijkheden van de heilige naam te verspreiden. Alleen voor dit doel is Sri Krsna Bhagavan, in een gouden gedaante, neergedaald als Heer Caitanya ( CC Adi 3.40 )

Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd om te participeren!!!