Update : geen tempelprogramma t/m 1 september 2020

Hare Krsna beste vrienden,

In de persconferentie van 19 mei jl. hebben wij vernomen dat het verbod op groepsvorming per 1 juni is versoepeld. Naar aanleiding hiervan gaan we op korte termijn in overleg hoe we de tempelprogramma’s weer kunnen hervatten.

Er zal gekeken worden naar allerlei varianten. Want de afstandregel 1,5 meter is nog steeds van kracht. Groepen / mensen die zich niet aan de 1,5 meter afstand houden, kunnen een boete krijgen van de handhaving Rotterdam. Voor volwassenen is dat 390 euro, voor kinderen 95 euro. Organisatoren van bijeenkomsten of evenementen krijgen een boete van 4.350 euro als zij zich niet aan de afstandsregel houden. Niemand wilt een boete en wij als tempel ook niet.

Daarom willen wij alles goed in kaart brengen met de vraagstelling of dit voor ons haalbaar is. Er zijn dus allerlei vragen / factoren die wij in overweging moeten nemen. Moeten wij als organisatie wachten totdat er een vaccin is ? Zijn alle vrijwilligers nog beschikbaar voor de zaterdag tempeldiensten etc. ?

Tot nader bericht zijn alle activiteiten van de tempel opgeschort tot 1 september.

Tot die tijd, zorg goed voor jezelf, en voor je familie etc.