Update : geen tempelprogramma t/m 30 september 2020

Hare Krsna beste vrienden,

In verband met onderhoudswerkzaamheden vindt er tot en met 30 september geen programma in de tempel.

Het streven is om per zaterdag 3 oktober a.s. weer te starten met het tempel programma.

Wij kijken ernaar uit om jullie weer te mogen begroeten!

Hare Krsna,