Nrsimha Caturdasi – woensdag 22 mei

Hare Krishna beste vrienden,

Op woensdag 22 mei vindt Nrsimha Caturdasi, de verschijningsdag van Sri Nrsimhadeva plaats. Heer Nrsimha is de incarnatie van Heer Krsna die zijn jonge toegewijde Prahlada leek te beschermen. Hij verscheen als half mens, half leeuw en doodde de jaloerse, atheïstische demon Hiranyakashipu, de personificatie van het materialisme. Toegewijden bidden tot Heer Nrsimhadeva om bescherming en om hun materiële verlangens te doden. 
Ter viering van deze dag vasten toegewijden tot zonsondergang: 22:14 uur.

Hierbij bent u op deze dag van harte uitgenodigd voor het tempelprogramma van 15:00 tot 18:00 in Audarya Dhaam! Zie onderstaande flyer voor meer info!

Wees welkom, Hare Krishna!

De incarnatie van half mens, half leeuw: verschijningsdag van Nrsimhadeva 

Krishna’s half mens, half leeuw vorm, Nrsimhadeva 
De Allerhoogste Persoon verschijnt in vele vormen en op vele tijdstippen. Misschien is zijn meest verkeerd begrepen avatar van allemaal de half mens, half leeuw Nrsimhadeva (nri-SING-ha-deva). Nrsimhadeva verscheen in een ver verleden om Zijn toegewijde, de jonge heilige Prahlad (pra-LAHD), te redden van marteling en dood door de despotische koning Hiranyakashipu (hi-rahn-ya-KAH-shi-pu), die ook de vader van Prahlad. 

Hiranyakashipu had extreme boetedoeningen uitgevoerd om de zegen te verkrijgen dat hij op vrijwel onbeperkte manieren tegen de dood zou worden beschermd. Omdat hij echter zo slecht was, vooral in zijn behandeling van de toegewijden van de Heer, kwam Krishna persoonlijk en doodde Hiranyakashipu op een manier die niemand zich had kunnen voorstellen.

Bron: https://www.krishna.com/half-man-half-lion-incarnation-appearance-day-nrsimhadeva