Devotionele Dienst

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे

 

Het Grondbeginsel van Devotionele Dienst

 Sarvopadhi vinirmuktam tat paratvene nirmalam                                                                         Hrsikena hrsikesa sevanam bhaktir ucyate

Bhakti, of devotionele dienst, betekent al onze zintuigen in dienst stellen van de Heer, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de meester van alle zintuigen. Wanneer de spirituele zien dienst doet voor de Allerhoogste, levert het twee voordelen, namelijk vrij zijn van alle materiële benamingen, en iemand zintuigen raken gezuiverd alleen door zich bezig te houden met het dienen van de Heer. ( CC Madhya 19.170)

Het grondbeginsel van devotionele dienst is dat men zich onthecht van materiële activiteiten en zich hecht aan de transcendentale dienst van de Heer. (BG 15.1.com)

Devotionele dienst betekent “mukti”verlossing van materiële verstrikking (SB 5.11.4 com.)

Het basisprincipe van devotionele dienst is onvermengde devotie voor Krsna. (Wetenschap der Zelfrealisatie, hoofdstuk 8)

Door onze zintuigen te absorberen in activiteiten gecentreerd rond Krsna, cultiveren we gehechtheid aan Krsna, dat zich geleidelijk ontwikkelt in liefde, en al onze gehechtheid voor materiële activiteiten zal vergeten worden.

Door het chanten van de heilige namen van de Heer kan men het platform van liefde voor de Heer bereiken. (SB 7.5 23-24 COM.)

Bhakti rijdt als een trein – op twee parallelle treinsporen

Srila Jiva Gosvami zegt dat hoewel Sankirtana voldoende is voor perfectie van het leven, de “arcana” of aanbidding van de beeldgedaante in de tempel toch moet doorgaan zodat de toegewijde rein en zuiver kunnen blijven (SB 6.3.25 com.)

De gemeenschap voor Krsna bewustzijn accepteert beide processen gelijktijdig en stelt iemand in staat om gestaag vooruitgang te maken op het pad van realisatie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ( SB4.13.3 com.)

De Gouden Regel van Bhakti

Smartavyah satatam visnur vismartavyo na jatucit                                                                              Sarve vidhi – nisedhah syur etayor eva kinkarah

Sri Krsna is de oorsprong van Heer Visnu. Hij moet altijd herinnerd worden en te allen tijde nooit vergeten worden. Alle regels en verboden van de sastras, de geschriften, moeten de dienaren zijn van deze principes. (CC Madhya 22.113)

De conclusie is dat men op een zodanige wijze moet handelen dat hij altijd Krsna zal herinneren, en men moet zich onthouden van het doen van dingen dat hem Krsna laat vergeten. Deze twee principes vormen de fundamentele achtergrond van het Krsna bewust.

Sadhana –  Bhakti

 Sadhana bhakti bestaat uit twee categorieën;

  1. Vaidhi bhakti: gereguleerde dienst verricht uit gehoorzaamheid aan de instructies van de guru of de geschriften.
  2. Raganuga bhakti: dienst verricht uit spontane aantrekking

In zijn boeken beschrijft Srila Prabhupada Sadhana bhakti, of de methode om zuivere toewijding te bereiken, als volgt:

  • Devotionele dienst verricht volgens de regels en bepalingen.
  • Oefening voor de spirituele wereld.
  • De beginstadia van devotionele dienst leidend naar “bhava bhakti”en dan “prem bhakti”
  • Een methode om het slapende dienstinstinct op te wekken.