Ramayan Lessen

 

Les aanbod:

Ramayan lessen in Hindi, gedoceerd door  Sundar Govinda Das,                                           Zondagmiddag van 14:15 uur tot 16:00 uur

De doelstelling hiervan is om gezamenlijk de Ramayan in Hindi te lezen. De docent geeft tekstuitleg bij de verzen en corrigeert indien nodig de uitspraak van de Hindi. Specifiek bevordert deze kennis ook aan de Hindi ontwikkeling.

 

Wat is Ramayan eigenlijk:

 

20150101_162636-1

 

De Heilige Geschriften  hebben ieder een eigen plaats in het Hindoe leven, Hindoe geloofsleer. In het huidig tijdsbestek zijn naast de bovengenoemde Geschriften drie grote werken. De bekendste, belangrijke Heilige Geschriften die de Surinaamse, Nederlandse Hindoes als leidraad gebruiken in hun leven zijn de Ramayan, de Srimad Bhagavad Gita en de Mahabharat.

In de Ramayan komen onderwerpen als Dharma- leer, Bhakti (devotie), ethiek, moraal, zeden en gewoonten, opvoeding, onderwijs, gezinsleven, rechten en plichten van burgers en regeerders jegens elkaar, de bescherming van zwakkeren, bescherming van land en volk, welzijn van de mensheid, vrede, veiligheid en vele andere zaken aan de orde.

Middels voorbeeldig gedrag, juiste handelingen en het stellen van vele vragen aan guru worden de abstracte leerstellingen uit de Veda’s, de Upanishads en velerlei Geschriften op een praktische manier zichtbaar gemaakt. Als de eerste schrijver van de Ramayan worden gezien, Siva, daarna Hanuman. De eerste ontwierp het als het ware in zijn geest, en de tweede beschreef het op de rotsblokken, die hij daarna in zee wierp. Voor het gros van de mensen is Rishi Valmiki de Aadie Kawi (oorspronkelijke schrijver/dichter) van de Ramayan.

Nieuwe aanmeldingen voor 2015 per email aub naar audaryadhaamtemple@gmail.com

Klassen zoals er lesgegeven wordt:

 

20141012_142937 20141012_142944 20141012_143024

iskon logo