Bedankbrief Ratha Yatra

DSC_0413

Hare Krsna beste toegewijden, donateurs en sponsors,

Aanvaard aub onze respectvolle eerbetuigingen.

Alle eer aan Srila Prabhupada.

Het bestuur van de Audarya Dhaam tempel, ISKCON Rotterdam, wil jullie van harte bedanken voor de voortreffelijke wijze waarop jullie je hebben ingezet voor het welslagen van onze tiende editie van Ratha Yatra Rotterdam van zondag 13 juli jongstleden.

Voor de organisatie van deze festival is het bestuur geheel afhankelijk van de medewerking van jullie. Deze Ratha Yatra is dankzij jullie inzet en financiële bijdrage een succes geworden.

Hierbij bedankt Audarya Dhaam alle familie, vrienden/ kennissen en overige bezoekers die hebben geholpen aan het slagen van deze festival.

Op www.audaryadhaamtemple.nl zijn de foto’s van Ratha Yatra 2014 te zien onder tab ‘Clipboard’.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Audarya Dhaam Tempel, ISKCON Rotterdam,

Narayani devi dasi

iskon logo