Harinama

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे

Harinama Sankirtana, de heilige namen van de Heer in het openbaar zingen

 De yuga-dharma, religieuze principe voor dit Kali tijdperk, bestaat uit:

  1. Nama Sankirtana: het gezamenlijk chanten van de heilige naam.
  2. Nama pracara: het verkondigen van de heerlijkheden van de Heer en Zijn heilige naam.

Yuga harma pravartaimu nama- sankirtana

Cari bhava – bhakti diya nacamu bhuvana

 Ik zal persoonlijk het religieuze principe van dit tijdperk “nama sankirtan, het gezamenlijk chanten van de heilige naam” inwijden. Ik zal de wereld in extase laten dansen, de vier gemoedstoestanden van liefdevolle devotionele dienst laten realiseren (CC Adi 3.19)

Het religieuze principes voor het tijdperk van Kali is om de heerlijkheden van de heilige naam te verspreiden. Alleen voor dit doel is Sri Krsna Bhagavan, in een gouden gedaante, neergedaald als Heer Caitanya. (CC Adi 3.40)

 Panca-tattva Maha-mantra

jaya sri Krsna- Caitanya prabhu nityananda

sri- advaita gadadhara srivasadi- gaura bhakta vrnda

 PANCA (VIJF), TATTVA (WAARHEDEN)

MAHA (GROTE), MANTRA (GEBED)

Alle eer aan Sri Krsna Caitanya Mahaprabhu en Zijn eeuwige metgezellen Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita Prabhu, Sri Gadadhara Prabhu en aan alle toegewijden van Heer Caitanya, voorgegaan door Srinivasa Prabhu.

 Heer Caitanya is de meest genadige verschijning van Krsna, omdat Hij iedereen, zonder onderscheid, in staat stelt liefde voor God te ontwikkelen, en de overtredingen die men bij het chanten van de Hare Krsna Maha-mantra kan begaan, niet aanrekent.

Om volledig resultaat te kunnen verkrijgen bij het chanten van de Maha-mantra dienen we onze toevlucht te zoeken bij de lotusvoeten van Heer Caitanya en Zijn metgezellenen eerst deze mantra te chanten. Dit gebeurt aan het begin van elke ronde op de mala (gebedssnoer) en voordat de mantra gezongen wordt.

Hare Krsna Maha-mantra

 Hare Krsna Hare Krsna

Krsna Krsna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

HARE: de innerlijke liefdesenergie van de Heer

KRSNA: de Al-aantrekkelijke, Allerhoogste Heer

RAMA: God,de bron van alle vreugde

 “O energie van de Heer(Hare), O Al-aantrekkelijke Heer (Krsna)

O Allerhoogste Genieter (Rama), laat me U alstublieft dienen”

 De bovenzinnelijke vibratie door het chanten van de Maha-mantra tot stand komt, is de verheven methode om ons Krsna-bewustzijn te doen herleven.

Het chanten is een geestelijk roepen om de Heer en Zijn liefdesenergie Hare, om de geconditioneerde ziel te beschermen tegen de materiële energie, die Maya (illusie)wordt genoemd.

Sinds onheugelijke tijden verkeren we in de materiële wereld, hoewel we geestelijke zielen zijn, die van oorsprong in de geestelijke wereld thuishoren. Door het chanten wordt ons geestelijke bewustzijn versterkt. Geleidelijk neemt Krsna, als liefdevolle Vader, alle problemen weg van diegene die deze mantra met een oprecht hart chant.

De beste tijd om te chanten is de vroege ochtend, na het douchen en voor het eten. Het wordt aanbevolen de mantra hardop uit te spreken (zonder anderen te storen).

Het gebruik van een gebedsnoer (japa) vergemakkelijkt de concentratie. Het is raadzaam op regelmatige basis te chanten. Bij voorkeur elke dag een vast aantal ronden.