Sanatan Dharma

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे

 

Sanatan Dharma en Hare Krishna

Vanaf de schepping wordt God op een bepaalde manier aanbeden. Het aanbidden gebeurt op een wetenschappelijk manier. Sanatan Dharma is het spirituele wetenschap om God te aanbidden. Sanatan Dharma is de wetenschap die uitlegt wie God is, wie de ziel is en wat de ziel kan doen om de relatie tussen God en de ziel te herstellen. Zoals iemand die arts wil worden naar school moet en onder deskundige begeleiding les dient te volgen, dient de mens die zijn relatie met God wil herstellen dit ook te doen.

Hiertoe heeft God 4 scholen in het leven geroepen die op spiritueel wetenschappelijke manier de mens onderwijst in de spirituele wetenschappen. De scholen heten:

Brahma -, Kumar -, Rudra – en Sri Sampradaya.

De vier Sampradayas:

De Hare Krishna’s zijn van de Brahma Sampradaya. De Hare Krishna’s zijn een van de weinige scholen die leven volgens de eeuwen oude SanatanDharm regels. Ze  leven volgens de regels en bepalingen van de Veda’s, Purana’s, Bhagavad Gita en andere spirituele geschriften. In loop der eeuwen zijn er tal van scholen ontstaan, die afwijken van de oorspronkelijk leer der Sanatan Dharma. Met trots kunnen we verkondigen dat de Hare Krishna’s strikt leven volgens de leer der Sanatan Dharma en daarom al vele eeuwen het zuiverste vorm van Sanatan Dharma vertegenwoordigen.

Sri Krsna Bhagavan is het oorspronkelijke doel : de oudste; de instandhouder van Sanatana Dharma ( eeuwige religie, Bhagavad Gita, vers 11.18 )

Voor meer informatie over de Sanatan Dharm:

http://www.sanatandharm.net/de-betekenis-van-sanatan-dharm/

http://www.harekrsna.com/philosophy/gss/sadhu/religions/sanatana.htm