Youth in Action

Stichting Hare Krsna Kerkgenootschap Rotterdam neemt ook actief deel aan Europese projecten.

Het betreft culturele en/of maatschappelijke projecten om jongeren te stimuleren om actief deel te nemen in de maatschappij.

Europees Vrijwilligerswerk (EVS) is onderdeel van het Youth in Action subsidieprogramma van de Europese Commissie. In Nederland wordt dit programma uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), afdeling Internationaal. Dit is het Nationaal Agentschap.
Met EVS kunnen jongeren bijna kosteloos tussen de twee en twaalf maanden naar het (Europese)buitenland om als vrijwilliger mee te werken in een lokaal project dat zelf is uitgekozen. Er zijn veel verschillende projecten mogelijk, zoals het organiseren van sportactiviteiten in een kindertehuis, de publiciteit regelen voor een milieuorganisatie of het geven van theaterworkshops aan scholieren.

EVS bevordert niet alleen de solidariteit en tolerantie tussen jongeren van verschillende nationaliteiten.Lokale, regionale en landelijke non-profit organisaties kunnen jongeren uitzenden en ontvangen. De organisatie moet zich hiervoor wel eerst officieel aanmelden bij Youth in Action.
De deelnemende jongeren zijn tussen de 18 en 30 jaar oud. In uitzonderlijke gevallen is de minimumleeftijd 16 jaar.

Op 13 januari 2013 is Stichting Hare Krsna Kerkgenootschap Rotterdam goedgekeurd als coördinerende EVS zendorganisatie onder nummer zor3-Nl,-r.  Deze Expression of Interest is geldig tot 15 januari 2016.

Met EVS is zowel individueel als groepsvrijwilligerswerk mogelijk:  bij individueel vrijwilligers zijn één vrijwilliger, een uitzendorganisatie en een gastorganisatie betrokken.

Bij groepsvrijwilligerswerg nemen twee of meer jongeren gezamenlijk deel aan een vrijwilligersactiviteit op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.

Een organisatie kan per keer subsidie aanvragen voor één tot honderd jongeren. De organisatie die de subsidie aanvraagt voor het project, wordt de coördinerende organisatie genoemd. Dit kan de zend- of gastorganisatie zijn, maar ook een derde organisatie in één van de deelnemende landen.

Duur

Het project duurt maximaal 24 maanden, inclusief voorbereiding, evaluatie en afronding. De daadwerkelijke EVS activiteit duurt minimaal twee maanden en maximaal twaalf maanden. Voor jongeren in een kwetsbare positie is EVS mogelijk vanaf twee weken en is de minimale leeftijd 16 jaar.

Groepsvrijwilligerswerk is ook mogelijk vanaf twee weken.

Landen

Het project vindt altijd plaats in een ander land dan waar de vrijwilliger woont. Een EVS project is mogelijk in de volgende landen:

Binnen Europa in de “programmalanden” alle lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland Liechtenstein en Turkije. 

In één van de “buurlanden van Europa”: in Zuidoost- Europa, Oost-Europa en in de Kaukasus of  van de Euro-Med landen in het Mediterrane gebied. Projecten in deze landen moeten in Nederland of in een ander deelnemend programmaland worden aangevraagd.

In andere partnerlanden in de wereld.. Aanvragen voor EVS-projecten in één van deze landen worden centraal in Brussel ingediend bij het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur.

In het algemeen geldt dat het aantal vrijwilligers uit partnerlanden in een project niet hoger mag zijn dat het aantal vrijwilligers uit programmalanden.

Vergoeding

De activiteiten die de jongeren tijdens het project uitvoeren zijn non-profit en worden niet betaald. Wel ontvangen vrijwilligers een reiskostenvergoeding en zakgeld, kost en inwoning en taaltraining. De betrokken organisaties regelen deze zaken met subsidie van Youth in Action. EVS is echter gebaseerd op het principe van cofinanciering: het is de bedoeling dat de gast- en zendorganisatie een deel van de kosten op zich nemen.