Srila Prabhupada

Prabhupada-Bhaktivedanta-Manor

Stichter-acarya van de Internationale Gemeenschap voor Krsna Bewustzijn

Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada werd in 1896 geboren in Kolkata (Calcutta), India. Hij ontmoette zijn spirituele leraar, Srila Bhaktisiddanta Sarasvati Gosvami Thakura Prabhupada voor het eerst in Calcutta in 1922.

Srila Bhaktisiddanta Sarasvati, een vooraanstaand godsdienstgeleerde en de oprichter van 64 Gaudiya Matha’s (vedische instituten), waardeerde deze goed opgeleide jongeman en overtuigde hem zijn leven te wijden aan het onderwijzen van vedische kennis. Srila Prabhupada werd zijn volgeling en elf jaar later in Allahabad, werd hij officieel ingewijd als zijn leerling.

Bhaktivendanta Sarasvati thakurji

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura verzocht Srila Prabhupada bij hun eerste ontmoeting in 1922 om de vedische kennis in de Engelse taal te verspreiden. In de jaren daarna schreef Srila Prabhupada een commentaar op de Bhagavad Gita en hielp hij de Gaudiya Matha. In 1944 begon hij het tweemaandelijkse Engelstalige tijdschrift “Back to Godhead” uit te geven. Srila Prabhupada deed al het werk alleen: hij voerde de redactie, typte de manuscripten, controleerde de proefdrukken en verspreidde zelfs persoonlijk de afzonderlijke nummers. Het tijdschrift wordt nu voortgezet door zijn leerlingen.

In 1950 trok Srila Prabhupada zich terug uit het gezinsleven en betrad de “Vanasprastha orde” om zich meer te wijden aan studie en het schrijven van boeken. Hij reisde naar de heilige plaats Vrindavana en leefde daar zeer bescheiden in de historische Radha-Damodhara tempel. Daar hield hij zich een aantal jaren bezig met diepgaande studie en met schrijven. In 1959 aanvaardde hij de onthechte levensorde “Sannyasa”. In de Radha-Damodhara tempel begon Srila Prabhupada aan zijn meesterwerk: een meerdelige vertaling met commentaar van het 18.000 verzen tellende Srimad Bhagavatam ( Bhagavad Purana). Hij schreef er ook Easy Journey to Other Planets.

 

Damodar temple

Na de publicatie van drie delen van het Srimad Bhagavatam reisde Srila Prabhupada in 1965 naar de Verenigde Staten van Amerika om de opdracht van zijn spiritueel leraar te vervullen. In de jaren die volgden, vertaalde hij meer dan vijftig delen van de filosofische en religieuze Indiase klassieke werken en voorzag ze van gezaghebbend commentaar. Hij schreef ook verschillende samenvattende studies.

Jaladuta

Toen Srila Prabhupada met een vrachtschip Jaladutta in New York aankwam, had hij nauwelijks geld. Pas na een jaar van grote moeilijkheden, slaagde hij er in juli 1966 in de Internationale Gemeenschap voor Krsna Bewustzijn (ISKCON) op te richten. Tot zijn heengaan op 14 november 1977 leidde hij de beweging en zag haar uitgroeien tot een wereldwijd verbond van meer dan honderd asrama’s, scholen, tempels, instellingen en landbouwgemeenschappen.

In 1972 introduceerde Srila Prabhupada in het westen het vedische model van basis- en voortgezet onderwijs met de oprichting van de gurukula ( school van de guru) in Dallas, Texas. Onder zijn leiding stichtten zijn leerlingen meer van dergelijke scholen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Srila Prabhupada nam ook het initiatief voor de bouw van verschillende grote internationale culturele centra in India. Het centrum van Sridhama Mayapur in West-Bengalen is de locatie voor een geplande spirituele stad, een ambitieus bouwproject dat gespreid over vele jaren zal worden uitgevoerd. In Vrindavana bevinden zich de prachtige Krsna Balarama tempel, het Internationale Gastenhuis en een gurukula. Daarnaast is er een prachtig monument voor Srila Prabhupada en een museum. In Mumbai (Bombay) bevindt zich ook een belangrijk centrum voor cultuur en onderwijs. Verder bestaan er plannen voor nog een dozijn centra in belangrijke plaatsen op het Indiase subcontinent.

 

Mayapur 2

Maar de belangrijkste bijdrage van Srila Prabhupada zijn, zijn boeken. Ze worden door de academische wereld hoog aangeschreven om hun gezag, diepgang en helderheid en in veel hogere onderwijsinstellingen worden ze als studieboeken gebruikt. Zijn werken zijn in meer dan vijftig talen verschenen. De Bhaktivedanta Book Trust (BBT) , die in 1971 werd opgericht om het werk van Srila Prabhupada uit te geven, is zo uitgegroeid tot de grootste uitgeven ter wereld op het gebied van Indiase filosofie en religie. Ondanks zijn gevorderde leeftijd reisde Srila Prabhupada in slechts twaalf jaar tijd veertien maal de wereld rond voor lezing-tournees die hem naar de zes continenten brachten. En ondanks zijn zeer drukbezette schema ging Srila Prabhupada onverminderd door met schrijven. Zijn werken vormen een ware bibliotheek van vedische filosofie, religie, literatuur en cultuur.

 

BBT1